Invitație ședință ordinară Consiliul Local – miercuri, 3 iunie 2020, ora 14.00 – ONLINE

Social

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 3 iunie 2020:

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Adrian Roman, supleant pe lista de candidați ai P.N.L. și declararea ca vacant al locului deținut de acesta, în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ovidiu Vaida, din partea P.N.L., în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017, 442/2019, 905/2019 și 32/2020. Proiect din inițiativa primarului.
 4. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018, 389/2019, 460/2019, 510/2019, 563/2019, 707/2019, 102/2020 și 103/2020 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe). Proiect din inițiativa primarului.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Amenajare parc Zona Observator, Cartier Zorilor din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.
 6. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, pe zona pietonală Piața Unirii, latura vest. Proiect din inițiativa primarului.
 7. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a chioșcurilor multifincționale C1 și C2, amplasate în municipiul Cluj-Napoca, pe zona pietonală din Piața Unirii, latura vest. Proiect din inițiativa primarului.
 8. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a chioșcurilor multifincționale (C1-C6), amplasate în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală B-dul Eroilor. Proiect din inițiativa primarului.
 9. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Bulevardul Eroilor. Proiect din inițiativa primarului.
 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Săpătorilor, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Aleea Godeanu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Augustin Bunea din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Hârlețului (tronsonul 1 și 2) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Secerătorilor (tronsonul 1 și 2) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 15. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 297807, înscris în C.F. nr. 297807 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
 16. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Nordului și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea în administrare, Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a două stații de încărcare autovehicule electrice, amplasate pe str. Bună Ziua din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 986/2017 privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară din municipiul Cluj-Napoca, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 973/2018 și prin Hotărârea nr. 1017/2018, introducerea în zona tarifară II a str. Bună Ziua. Proiect din inițiativa primarului.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. restructurare corp C2 (extindere, etajare și schimbare de destinație din locuință în imobil cu funcțiune de învățământ preșcolar), str. Maramureșului nr. 187-189; beneficiară: Parohia Romano-Catolică Sfântul Mihail Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil cu funcțiunea de reprezentanță comercială 2S+P+2E+R, Calea Turzii nr. 225-229; beneficiară: S.D.C. Imobiliare S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+4E+R, Calea Turzii nr. 35; beneficiară: S.C. Buildology S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială Sp+P+M, str. Romul Ladea nr. 102; beneficiari: Davidescu Gheorghe și Davidescu Adriana. Proiect din inițiativa primarului.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Arțarului nr. 36; beneficiari: Pop Florin-Ion și Pop Ana. Proiect din inițiativa primarului.
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu două unități locative și spații servicii P+1+M, str. Dimitrie Gusti nr. 2; beneficiară: Manole Bianca. Proiect din inițiativa primarului.
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare zonă adiacentă obiectivului de investiții – Parking suprateran deviere rețele, branșamente și racorduri la utilități – strada Mogoșoaia nr. 9 din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier strada Valea Fânațelor (Tronson între str. Oașului și intersecția cu str. Fânațelor)”. Proiect din inițiativa primarului.
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Gheorghe Sion – în municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Depoului – în municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca”, Semaforizare Intersecție strada Clinicilor-strada Iuliu Hațieganu. Proiect din inițiativa primarului.
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat, precum și devizele cheltuielilor de la bugetul local și de la bugetul de stat, actualizate pentru obiectivul de investiții „Imobil cu funcțiuni publice și locuințe sociale str. Ghimeșului”. Proiect din inițiativa primarului.
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării prin licitație publică cu strigare a cantității de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Cluj-Napoca, rămasă neadjudecată la licitațiile anterioare și stabilirea prețului de pornire. Proiect din inițiativa primarului.
 33. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 470.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Federația Centrul de Interes, în vederea realizării proiectului ,,Centrul de Interes Nucleu al artei contemporane clujene”. Proiect din inițiativa primarului.
 34. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Technology Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Târgul Internațional de Industrie și Tehnologie IDENTICOM4 Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.
 35. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Bobină I. Dumitru / Dumitru Cerna (pseudonim literar), în vederea realizării proiectului ,,Clujul politic și administrativ. Dicționar de persoane. 1992-2020, lexicografie”. Proiect din inițiativa consilierului local Dan Ștefan Tarcea – viceprimar.
 36. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Kolozsvár Társaság, în vederea realizării proiectului ,,Săptămâna culturală evreiască în Cluj-Napoca, ediția a 6-a”. Proiect din inițiativa primarului.
 37. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația Culturală „Intact”, în vederea realizării proiectului ,,Creația Tânără Europeană JCE 2020 Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.
 38. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Váróterem Projekt, în vederea realizării proiectului ,,Cercul Lumina Lunii – spectacol teatral despre radicalizarea spirituală”. Proiect din inițiativa primarului.
 39. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Cinemascop, în vederea realizării proiectului ,,Les Films de Cannes a Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.
 40. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Harmonia Cordis, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional de Chitară Novum Generatio – ediția a X-a”. Proiect din inițiativa primarului.
 41. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Universitart, în vederea realizării proiectului ,,Platforma și expoziția absolvenților Universității de Artă și Design Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.
 42. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Casa Cărții de Știință, în vederea realizării proiectului ,,Cluj, orașul comoară. Arc peste timp”. Proiect din inițiativa primarului.
 43. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Tinerilor Clujeni, în vederea realizării proiectului ,,Leader’s Academy 2020”. Proiect din inițiativa primarului.
 44. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Culturală „Floare de Colț”, în vederea realizării proiectului ,,De drag și de dor”. Proiect din inițiativa primarului.
 45. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Folclorică Rapsodia Someșană, în vederea realizării proiectului ,,Rapsodia Someșană la 45 de ani”. Proiect din inițiativa primarului.
 46. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația Culturală Echinox, în vederea realizării proiectului ,,Mircea Zaciu, opera diaristică”. Proiect din inițiativa primarului.
 47. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 280.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația „Grupul Pont/Pont Csoport/Pont Group”, în vederea realizării proiectului ,,Com’On Cluj-Napoca ’20”. Proiect din inițiativa primarului.
 48. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 16.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Amicii Operei Maghiare din Cluj – Kolozsvári Operabarátok Körre, în vederea realizării proiectului ,,Cronica Operei Maghiare Clujene (2003-2019)”. Proiect din inițiativa primarului.
 49. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Filmtett, în vederea realizării proiectului ,,Filmtettfest-Zilele Filmului Maghiar, ediția a 20-a”. Proiect din inițiativa primarului.
 50. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Studențească Philohistoriss, în vederea realizării proiectului ,,Anul 1940 în istoria Europei: între expansiune și declin”. Proiect din inițiativa primarului.
 51. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociațiunea Transilvană pentru Literatura și Cultura Poporului Român-Despărțământul Cluj al Astrei, în vederea realizării proiectului ,,Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvan”. Proiect din inițiativa primarului.
 52. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Operettissimo Egyesület, în vederea realizării proiectului ,,Opereta în context contemporan”. Proiect din inițiativa primarului.
 53. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația Agnus Media, în vederea realizării proiectului ,,Minutul Civic”. Proiect din inițiativa primarului.
 54. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația Agnus Media, în vederea realizării proiectului ,,O poezie pe zi”. Proiect din inițiativa primarului.
 55. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 27.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația Csemete, în vederea realizării proiectului ,,Clubul Părinților”. Proiect din inițiativa consilierului local Dan Ștefan Tarcea – viceprimar.
 56. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai, în vederea realizării proiectului ,,Sfertul Academic”. Proiect din inițiativa consilierului local Dan Ștefan Tarcea – viceprimar.
 57. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Tineri pentru Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Zilele Studenților”. Proiect din inițiativa primarului.
 58. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Tineri pentru Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Lideri pentru Comunitate”. Proiect din inițiativa primarului.
 59. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 65.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Culturală „Cetatea Albă”, Filiala Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Transilvania Jazz Festival – TJF 2020”. Proiect din inițiativa primarului.
 60. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Clubul Sportiv „Motorhome Napoca Rally Team”, în vederea realizării proiectului ,,Fii isteț, vei fi mai sigur!”. Proiect din inițiativa primarului.
 61. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația de Futnet, în vederea realizării proiectului ,,Cluj-Napoca capitala tenisului cu piciorul”. Proiect din inițiativa primarului.
 62. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația „Poți fi și tu campion”, în vederea realizării proiectului ,,Campionatul Național de Street Workout”. Proiect din inițiativa primarului.
 63. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 14.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Societatea Carpatină Ardeleană, în vederea realizării proiectului ,,Editarea Revistei Gyopárka (Floricica de colț) pentru copii”. Proiect din inițiativa primarului.
 64. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Sportivă Turul Íjász Klub, în vederea realizării proiectului ,,Zilele ecvestre clujene, ediția a VII-a”. Proiect din inițiativa primarului.
 65. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația „Prietenii lui Puck”, în vederea realizării proiectului ,,Întâlnirea Studenților Păpușari, ediția a III-a – Festivalul Internațional Puck”. Proiect din inițiativa consilierului local Dan Ștefan Tarcea – viceprimar.
 66. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația EL, în vederea realizării proiectului ,,Arcul Limbii Române. Liviu Mocan – expoziție de sculptură și realitate virtuală”. Proiect din inițiativa primarului.
 67. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația „HANGYA”, în vederea realizării proiectului ,,Activități de conștientizare a importanței protejării mediului înconjurător pentru tineri”. Proiect din inițiativa primarului.
 68. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația „HANGYA”, în vederea realizării proiectului ,,Cultura-instrument de consolidare a comunității clujene”. Proiect din inițiativa primarului.
 69. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Culturală Szarkaláb Kulturális Egyesület, în vederea realizării proiectului ,,Folclor, ținuturi, cântece populare – Întâlnirea Regiunilor la Cluj”. Proiect din inițiativa primarului.
 70. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Dar Development Association, în vederea realizării proiectului ,,Limbajul hărților – de la Dacia la România Mare”. Proiect din inițiativa primarului.
 71. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația „Organizația Tinerilor Medici Cluj”, în vederea realizării proiectului ,,3 zile de SĂNĂTATE”. Proiect din inițiativa primarului.
 72. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Federația Tinerilor din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Tineret@Cluj-Napoca 2020”. Proiect din inițiativa primarului.
 73. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 85.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Reactor de creație și experiment, în vederea realizării proiectului ,,Reactor 2020. Public și cadre de creație”. Proiect din inițiativa consilierului local Dan Ștefan Tarcea – viceprimar.
 74. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Culturală Cărțile pe Față, în vederea realizării proiectului ,,TEDxZorilor Women”. Proiect din inițiativa primarului.
 75. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Daisler, în vederea realizării proiectului ,,Strada Potaissa”. Proiect din inițiativa primarului.
 76. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 140.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Daisler, în vederea realizării proiectului ,,LIGHTS ON – circuitul instalațiilor de lumină”. Proiect din inițiativa primarului.
 77. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 75.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Grupul pentru Management și Mediere Culturală, în vederea realizării proiectului ,,Conferințele Dilema Veche”. Proiect din inițiativa primarului.
 78. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Vechiul Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Traducerea lucrării „Istoria Clujului”, scrisă de Jakab Elek- ediția a IV-a”. Proiect din inițiativa primarului.
 79. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Culturală a Tinerilor, în vederea realizării proiectului ,,Napoca Avenue”. Proiect din inițiativa primarului.
 80. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 210.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Culturală a Tinerilor, în vederea realizării proiectului ,,Transylvania International Music and Arts Festival – Timaf, ediția a X-a”. Proiect din inițiativa primarului.
 81. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Organizația Studenților din Universitatea Tehnică Cluj, în vederea realizării proiectului ,,ZUT – „Zilele Universității Tehnice, ediția a XV-a”. Proiect din inițiativa primarului.
 82. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația „Transylvania Institute of Technology” , în vederea realizării proiectului ,,Innovation Labs 2020 – etapa de consolidare Cluj-Napoca 2020 (IL)”. Proiect din inițiativa primarului.
 83. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 13.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Teatrală Shoshin, în vederea realizării proiectului ,,Despre constrângerile din noi – două spectacole interdisciplinare”. Proiect din inițiativa primarului.
 84. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația culturală și de caritate pentru protecția patrimoniului cultural național „CARPATICA”, în vederea realizării proiectului ,,Academia comunicării dintre generații – Rolul Marii Uniri în conștiința românilor, 100 de ani de edificare a României de azi”. Proiect din inițiativa primarului.
 85. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Culturală Opera Vox, în vederea realizării proiectului ,,Opera Vox în Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.
 86. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Societatea Culturală ”Myrobiblion”, în vederea realizării proiectului ,,Consolidarea vieții culturale românești în Cluj: Contribuția Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga”. Proiect din inițiativa primarului.
 87. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 45.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația Armonia, în vederea realizării proiectului ,,Berăria Culturală – Tihnă și Prietenie. Cluj 100.”. Proiect din inițiativa primarului.
 88. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.100.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Centrul Cultural Clujean, în vederea realizării proiectului ,,Cultura Inspiră”. Proiect din inițiativa consilierului local Dan Ștefan Tarcea – viceprimar.
 89. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Urbannect, în vederea realizării proiectului ,,Vamos a la Playa – 2020”. Proiect din inițiativa primarului.
 90. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația Tranzit, în vederea realizării proiectului ,,Tranziții- Program Euroregional de Artă Contemporană 2020”. Proiect din inițiativa primarului.
 91. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația Tranzit, în vederea realizării proiectului ,,Știință și etnicitate-expoziție și dezbateri”. Proiect din inițiativa primarului.
 92. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Romanian IT Global Community, în vederea realizării proiectului ,,Romanian IT 5.0 – Dezvoltarea unui Ecosistem sustenabil de Startupuri în Cluj”. Proiect din inițiativa primarului.
 93. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Pop Ioana Mihaela, în vederea realizării proiectului ,,Educație Rutieră în Grădinițe și Școli în Programul „Școala Altfel”. Proiect din inițiativa primarului.
 94. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația AltArt pentru Artă Alternativă, în vederea realizării proiectului ,,Creații comunitare pentru impact social”. Proiect din inițiativa consilierului local Dan Ștefan Tarcea – viceprimar.
 95. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Colegiul Național „Emil Racoviță”, în vederea realizării proiectului ,,Concurs Interliceal „Top Fiz” – Colegiul Național „Emil Racoviță”. Proiect din inițiativa primarului.
 96. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Sabot, în vederea realizării proiectului ,,Arte și Carte (2020)”. Proiect din inițiativa primarului.
 97. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 75.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Culturală Play, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul „Concursul George Enescu la Cluj” (CGE-CJ)”. Proiect din inițiativa primarului.
 98. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Culturală Play, în vederea realizării proiectului ,,Classic Junior Festival”. Proiect din inițiativa primarului.
 99. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 14.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Via Mariae – Filiala Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Promovarea rețelei de drumuri de pelerinaj Via Mariae în Cluj 2020”. Proiect din inițiativa primarului.
 100. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația pentru Educație Inovativă – Innovativ Oktataser Egyesulet – Association for Innovation in Education, în vederea realizării proiectului ,,Activități culturale în 2020 la Asociația pentru Educație Inovativă”. Proiect din inițiativa primarului.
 101. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Fapte, în vederea realizării proiectului ,,Art in the Street 2020”. Proiect din inițiativa primarului.
 102. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația MVSEVM TRANSILVANIAE, în vederea realizării proiectului ,,Pilonii democrației. 30 de ani de libertate în Cluj și România”. Proiect din inițiativa primarului.
 103. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația Culturală „Simona Noja”, în vederea realizării proiectului ,,Balet Transilvania împreună cu European Ballet Grand Prix, Viena”. Proiect din inițiativa primarului.
 104. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Orban Balazs Akademia Egyesület, în vederea realizării proiectului ,,Tinerii – liant în viața Clujului”. Proiect din inițiativa primarului.
 105. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Orban Balazs Akademia Egyesület, în vederea realizării proiectului ,,Conviețuiri contemporane maghiaro-române în Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.
 106. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația „Create.Act.Enjoy”, în vederea realizării proiectului ,,Terapia prin Artă by Create.Act.Enjoy/ ediția a VIII-a”. Proiect din inițiativa consilierului local Dan Ștefan Tarcea – viceprimar.
 107. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația Albert Pike, în vederea realizării proiectului ,,Integrala cvartetelor beethoveniene – un festival maraton de muzică de cameră”. Proiect din inițiativa primarului.
 108. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Cluj Today, în vederea realizării proiectului ,,Istoria prin cartea-calendar”. Proiect din inițiativa primarului.
 109. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.400.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Festivalul de Film Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional de Film Transilvania – Ediția 19”. Proiect din inițiativa primarului.
 110. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.500 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația „Thinkonomy”, în vederea realizării proiectului ,,Thinkonomy Thalk’s”. Proiect din inițiativa primarului.
 111. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Club Rotary Cetățuie Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,Stația de Carte”. Proiect din inițiativa primarului.
 112. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația pentru Dezvoltarea Comunicării Vizuale Stories in Motion, în vederea realizării proiectului ,,Reflections of Cluj: Documentar Florin Piersic”. Proiect din inițiativa primarului.
 113. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația de Psihoterapii Cognitive și Comportamentale din România, în vederea realizării proiectului ,,Conferința Națională „Psihoterapia Cognitiv-Comportamentală”, ediția a VI-a”. Proiect din inițiativa consilierului local Dan Ștefan Tarcea – viceprimar.
 114. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația Arts of All, în vederea realizării proiectului ,,Music For All”. Proiect din inițiativa primarului.
 115. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația „Transylvania Connections”, în vederea realizării proiectului ,,Dicționarul Arhitecților Români din Transilvania dualistă (1867-1918)”. Proiect din inițiativa primarului.
 116. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 220.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Federația Fabrica de Pensule, în vederea realizării proiectului ,,FDP – rețea de artă, formare și inovare culturală”. Proiect din inițiativa primarului.
 117. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Daisler, în vederea realizării proiectului ,,Centrul Verde”. Proiect din inițiativa primarului.
 118. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Organizația Creștină Something New, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Cultură în Parc”. Proiect din inițiativa primarului.
 119. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Salamon Katalin Eva, în vederea realizării proiectului ,,Teste de limba engleză”. Proiect din inițiativa primarului.
 120. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Fundația Csemete, în vederea realizării proiectului ,,Clubul de Incluziune pentru Copii cu Nevoi Speciale”. Proiect din inițiativa primarului.
 121. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Asociația Delia, în vederea realizării proiectului ,,Epilepsia dincolo de întuneric”. Proiect din inițiativa primarului.
 122. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Asociația Solidaris, în vederea realizării proiectului ,,Serviciul Telefonic de Ajutor – Workshop Voluntariat”. Proiect din inițiativa primarului.
 123. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Asociația Solidaris, în vederea realizării proiectului ,,Camera de refugiu”. Proiect din inițiativa primarului.
 124. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Fundația Umanitară Trust, în vederea realizării proiectului ,,Puterea speranței în boala Parkinson”. Proiect din inițiativa primarului.
 125. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoarea netă de 1000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.
 126. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 237278/3/2020, formulată de domnul Sabo Horea Alexandru și soția acestuia, Sabo Georgeta-Lucia, prin care solicită revocarea Hotărârii nr. 52/2020.
 127. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Moldovanu Melania-Maria ș.a., înregistrată sub nr. 219927/1 din 5.05.2020.
 128. Informare privind Plângerea prealabilă nr. 220671/5.05.2020, formulată de domnul Țibre Vasile Sabin, prin care solicită revocarea Hotărârii nr. 205/2020.
 129. Diverse.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.