Ședința ordinară a Consiliului Local – marți, 27 octombrie 2020, ora 14.00

Social

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 27 octombrie 2020

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2020. Proiect din inițiativa primarului.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020. Proiect din inițiativa primarului.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului I al anului școlar 2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. Proiect din inițiativa primarului.
 4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Horea nr. 6, ap. 1. Proiect din inițiativa primarului.
 5. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice, pentru imobilul situat în Calea Turzii nr. 2, Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică Octavian Stroia din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului. Proiect din inițiativa primarului.
 6. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice, pentru imobilul situat în strada Oltului nr. 83, Școala Alexandru Vaida Voevod din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
 7. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice, pentru imobilul situat în str. Sigismund Toduță nr. 9, Grădinița Parfum de Tei din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
 8. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice, pentru imobilul situat în str. Alexandru Vlahuță nr. 44-48, din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
 9. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Alexandru Davila din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada Zorilor și strada Louis Pasteur (tronson 1 și 2) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 11. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 336679, înscris în C.F. nr. 336679 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
 12. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 298621, înscris în C.F. nr. 298621 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
 13. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 340492, înscris în C.F. nr. 340492 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
 14. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 337981, înscris în C.F. nr. 337981 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
 15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Dimitrie Gusti și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere locuință unifamilială, D+P, str. Donath nr. 211; beneficiar: Mureșan Andrei-Paul. Proiect din inițiativa primarului.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, P+E, str. Bârc I nr. 30; beneficiară: S.C. Calbodan S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, P+E, str. Bârc I nr. 32A; beneficiar: Cîmpean Călin Dan. Proiect din inițiativa primarului.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere locuință unifamilială, Sp+P+E, str. Bârc I nr. 43; beneficiară: Radu Ana. Proiect din inițiativa primarului.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă cu două unități locative, P+E, str. Oașului nr. 252C; beneficiar: Giloan Gheorghe. Proiect din inițiativa primarului.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte 2S+P+5E+R, str. Calea Baciului nr. 66-70; beneficiari: Fiț Nelu și Fiț Ancuța Florina. Proiect din inițiativa primarului.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt de la 2S+P+2E la 2S+P+4E+2R, str. Câmpina nr. 10-10/a-10/A; beneficiare: Palacean Construct S.R.L. și S.C. Urban Qube S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Alexandru Xenopol nr. 24; beneficiară: Prioteasa Elena-Dana. Proiect din inițiativa primarului.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, Sp+P, str. Copacilor nr. 5; beneficiari: Bojan Maria și Bojan Alexandru. Proiect din inițiativa primarului.
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt 2S+P+4E, str. Teleorman nr. 66; beneficiară: S.C. Quatro R Fashion S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială P+E, str. Căpitan Grigore Ignat nr. 39; beneficiari: Oprea Claudiu Ioan și Oprea Roxana Florina. Proiect din inițiativa primarului.
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt (spațiu comercial la parter și locuințe colective), str. Simion Mușat nr. 4; beneficiare: S.C. Via Lazăr Construct S.R.L. și S.C. White Home Imobiliare S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – Zona Hoia „Revitalizarea Zonei Parcului Etnografic Național Romulus Vuia – Pădurea Hoia” și a proiectului Tetapolis Cluj-Napoca; beneficiar: Consiliul Județean Cluj. Proiect din inițiativa primarului.
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare și dezvoltare zonă rezidențială – str. Tractoriștilor est; beneficiari: Bal Carmen, Bal Nicolae, Iuhos Carmen-Ioana, Iuhos Iosif, Tudor Natalie-Daniel, Tudor Dana, Bartha Szilard, Bartha Imola Margit, Fonai Monica, Turicu Dan Cristian, Turicu Adrian, Turicu Silvia, Băncilă Manuel Doru, Băncilă Daniela Valeria, Crișan Flaviu-Daniel, Crișan Anda-Georgiana, Turoș Mugurel-Ioan, Vranău Maria, Varvara Tiberiu-Ioan, Varvara Estera, Măluțan Ana-Cristina și Tordai Ferenc. Proiect din inițiativa primarului.
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare, str. Făgetului – latura vestică; beneficiari: Salanță Adelina și asociații.
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană, str. Dunării latura estică; beneficiari: Sîncrăianu Marius-Ioan, Suciu Petru și Suciu Viorica.
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de restructurare, str. Războieni-str. Gladiolelor; beneficiară: S.C. Mucart S.A.
 33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 388/2020 (aprobarea proiectului „Creșterea capacității Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID-19, prin achiziția de echipamente medicale și de protecție medicală”, a cheltuielilor legate de acesta, precum și a acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului). Proiect din inițiativa primarului.
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amenajarea podului existent și recompartimentări interioare, refacere acoperiș Colegiul Național George Barițiu – str. Emil Isac nr. 10, din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire parking sub/suprateran, deviere rețele, branșamente și racorduri la utilități, str. Gheorghe Dima nr. 39B, Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Lucrări de extindere compartiment primiri urgențe” Spitalul Clini Municipal, str. Tăbăcarilor nr. 11 din municipiul Cluj-Napoca Proiect din inițiativa primarului.
 37. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A., din data de 12.11.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 13.11.2020, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.
 38. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Achiziționare a 74 bucăți sisteme de validare pe mijloacele de transport”. Proiect din inițiativa primarului.
 39. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2021, a Hotărârii nr. 1076/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și 13 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 120). Proiect din inițiativa primarului.
 40. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2021, a Hotărârii nr. 1070/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 16). Proiect din inițiativa primarului.
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare Calea Moților-Calea Mănăștur-str. Uzinei Electrice-str. Oțetului-str. Mărginașă”.
 42. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Lupu Mihail, Sabo Horea-Alexandru și Sabo Georgeta-Lucia, înregistrată sub nr. 300274/3 din 25.06.2020. Proiect din inițiativa primarului.
 43. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Domșa Georgiana ș.a., înregistrată sub nr. 428904 din 7.09.2020.
 44. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Soare Voichița ș.a., înregistrată sub nr. 417961/3 din 1.09.2020.
 45. Informare privind raportul semestrial de administrare al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, semestrul I 2020.
 46. Informare privind raportul semestrial de administrare al Consiliului de Administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A., semestrul I 2020.
 47. Informare privind raportul semestrial de administrare al S.C. Termoficare Napoca S.A., semestrul I 2020.
 48. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali, membri și membri supleanți, în Comisia mixtă pentru negocierea prețului de cumpărare, ca urmare a exercitării dreptului de preemțiune al Municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor monument istoric. Proiect din inițiativa primarului.
 49. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru evaluarea și vânzarea locuințelor din fondul locativ de stat. Proiect din inițiativa primarului.
 50. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia socială de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării unor locuințe realizate din fonduri A.N.L., destinate tinerilor în vârstă de până la 35 de ani, în regim de închiriere. Proiect din inițiativa primarului.
 51. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii, conform Legii nr. 550/2002 și Legii nr. 341/2004. Proiect din inițiativa primarului.
 52. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație. Proiect din inițiativa primarului.
 53. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali, membri și membri supleanți în Comisia de vânzare a spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, precum și în Comisia de contestație. Proiect din inițiativa primarului.
 54. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuințelor sociale, a locuințelor de serviciu și a locuințelor de necesitate. Proiect din inițiativa primarului.
 55. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, precum și a membrilor supleanți, în Consiliul de Administrație la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de prefezabilitate (documentația tehnică și indicatorii tehnico-economici) pentru obiectivul de investitii „Tren metropolitan Gilău – Florești – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonțida – etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de Metrou și Tren Metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea și a studiilor conexe viitoarelor obiective de investiții” – componenta investițională Magistrala I de Metrou. Proiect din inițiativa primarului.
 57. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 490/2020 (alocarea sumei de 5.600.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, cu destinația conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre). Proiect din inițiativa primarului.
 58. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor 1 și 2 ale Hotărârii nr. 888/2019 (aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2020-2021). Proiect din inițiativa primarului.
 59. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 492/2020 (alocarea sumei de 300.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca, cu destinația „Achiziție dispozitive medicale: 1. Ecograf Doppler cu sonde – 1 buc. = 190.000 lei; 2. Electrocardiograf portabil 12 canale – 2 buc. = 26.000 lei; 3. Analizor pentru determinarea hemoglobinei glicozilate – 1 buc. = 6.000 lei; 4. Holter ECG – 3 buc. = 50.000 lei; 5. Holter TA – 3 buc. = 3.000 lei; 6. Sursă de lumină cu Led – 1 buc. = 25.000 lei”). Proiect din inițiativa primarului.
 60. Proiect de hotărâre privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 588/2016 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 7388/117/2017, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 4013/2018 a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.
 61. Diverse.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.