Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” și-a hotărât direcțiile de dezvoltare pentru următorii patru ani

Social

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” reprezintă un reper constant şi valoros în peisajul serviciilor educaționale, medicale și al cercetării științifice din România și Europa Centrală și de Sud-Est. Poziția de vârf pe care universitatea noastră a obținut-o pe plan național prin eforturile tuturor membrilor comunității academice, creează premisele strategiei de dezvoltare a universității pentru perioada următoare.
În şedinţa din luna aprilie 2020 a Senatului a fost adoptat Planul strategic al Universităţii de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, pentru perioada 2020-2024, propus de echipa de conducere a Universității, în acord cu obiectivele şi misiunea instituţiei.

Principalele provocări cu care se confruntă în prezent învăţământul superior medical şi farmaceutic sunt: necesitatea adaptării educației medico-farmaceutice la cerințele moderne ale serviciilor de sănătate, intensificarea concurenţei între instituţiile de învăţământ superior de profil, caracterul limitat al resurselor publice de finanţare şi dezechilibrul între alocaţia bugetară şi costul real al pregătirii studentului, competiţia interuniversitară pentru obţinerea de finanţări suplimentare şi diferenţiate în funcţie de performanţa ştiinţifică, scăderea demografică constantă a populaţiei şcolare şi mai ales, migrarea cadrelor didactice spre sectorul sanitar, din cauza diferentelor salariale.
Configurarea priorităţilor strategice a avut în vedere cele menţionate mai sus şi a stabilit direcţiile de acţiune pentru mandatul 2020-2024.
Astfel, activitatea noastră educațională va continua să reflecte nevoile și provocările societății şi va fi și pe viitor caracterizată de internaționalizare, de educație interprofesională şi de învățarea pe tot parcursul vieții. Dorim să devenim o universitate definită prin creativitate pedagogică și inovare, prin continuarea şi consolidarea introducerii în cultura universității a metodelor educaționale moderne.

Printre obiectivele stabilite în acest sens se numără remodelarea curriculei cu dezvoltarea accentuată laturii practice a pregătirii studenților noștri, standardizarea evaluării studenților, pregătirea calitativă și pragmatică a rezidenților şi crearea unei noi dimensiuni a învățământului postuniversitar prin e-learning și blended-learning.
Cercetarea științifică reprezintă o componentă de bază în misiunea universității noastre, inclusă în categoria universităților de cercetare avansată. Strategia de dezvoltare a cercetării se fundamentează pe câteva elemente simple și solide: relevanţa internaţională, transdisciplinaritatea, stimularea competiţiei, dezvoltarea resurselor umane specializate în cercetare şi a infrastructurii dedicate. De asemenea, dorim să promovăm cercetarea în rândul studenților și să îi stimulăm cu granturi de cercetare pe cei performanți, sperăm să căștigăm cât mai multe proiecte științifice de cercetare, urmărind dezvoltarea de noi colaborări şi parteneriate interne și internaționale cu entități de cercetare consacrate. Școala doctorală, motorul cercetării științifice, va contribui la consolidarea poziției de lider în cercetarea științifică din România, prin formarea de poli de competență, cunoaștere și competitivitate.

Gradul din ce în ce mai mare de internaționalizare și interculturalitate pe care universitatea noastră l-a dobândit în ultimii douăzeci de ani îi conferă acesteia reputație internațională remarcabilă, atractivitate și vizibilitate care atrag an de an tot mai mulți candidați internaționali din peste 50 de țări.
Consolidarea dimensiunii europene și internaționale trebuie să fie fundamentată pe parteneriatele stategice existente și pe inițierea de noi colaborări internaţionale, cu scopul dezvoltării mobilităţilor pentru studenţi şi profesori, schimburilor de bune practici, având ca finalitate îmbunătăţirea pregătirii profesionale a absolvenţilor şi a calităţii actului medical.
Prezentul și viitorul universității depind în mod decisiv de calitatea resursei umane pe care universitatea o selectează, o formează, o cultivă și a cărei valoare o respectă.
Printre cele mai importante elemente ale strategiei de resurse umane a universității se regăsesc sprijinirea excelenței individuale, elaborarea de măsuri pentru creşterea atractivităţii carierei didactice medicale, oferirea de proiecte de dezvoltare personală prin crearea de trasee de carieră previzibile, recompensarea performanţei.

În ceea ce priveşte managementul organizaţional, intenţionăm adaptarea şi modernizarea activităţii administrative prin dezvoltarea şi reorganizarea bazei materiale, eficientizarea aparatului administrativ, digitalizarea proceselor administrative, modernizarea comunicării şi dezvoltarea unui sistem informatic integrat.
“Pe lângă autonomia universitară și libertatea academică, valorile fundamentale pe care și le asumă comunitatea academică a UMF “Iuliu Hațieganu” sunt profesionalismul, onestitatea, responsabilitatea, implicarea, transparența, egalitatea de șanse și meritocrația.” declară prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu”.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.