A fost desemnat câștigătorul licitației care va efectua studiile pentru realizarea metroului și trenului metropolitan

Social

ASOCIEREA SWS ENGINEERING SPA-SYSTRA-METRANS ENGINEERING SRL este câștigătoarea licitației deschise organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Servicii de elaborare Studii de Pre-Fezabilitate, Fezabilitate, impact asupra mediului şi evaluarea strategică adecvată pentru obiectivul de investiţii „Tren Metropolitan Gilău – Floreşti – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonţida”- etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de Metrou şi Tren Metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea și studiile conexe viitoarelor obiective de investiții”.

Caracteristicile firmei câștigătoare:

Denumire ofertantOferta financiară(lei fără TVA)Punctaj componenta tehnicăPunctaj componenta financiarăPunctaj total obținut
ASOCIEREA SWS ENGINEERING SPA-SYSTRA-METRANS ENGINEERING SRL30.186.000,0060 puncte38,94 puncte98,94 puncte

Experiența similară a fost demonstrată de către ofertantul câștigător prin următoarele contracte semnificative prezentate de asociatul SYSTRA:

Proiectare preliminară (studii tehnice de fezabilitate) pentru obiectivul „Toulouse Aerospace Express” -Linia de metrou 3 din Toulouse cu lungimea de 28 km;

Studiu de fezabilitate pentru „Sistemul rețelei de metrou din zona metropolitană Tel-Aviv” care presupune 3 linii automate de metrou care totalizează 140 km.

Termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor în vederea atribuirii acestor servicii a fost data de 30.07.2019, ora 15:00. În acest termen au fost depuse 5 oferte, după cum urmează:

  1. Asocierea SWS Engineering Spa (Italia) – SYSTRA (Franța) – METRANS Engineering SRL (România)
  2. Asocierea Explan SRL (România) – DR. SAUER and PARTENERS (UK)
  3. Asocierea METROUL SA (România) – PADECO CO., LTD ( Japonia)
  4. Asocierea EUROCERAD INTERNATIONAL SRL (România) – 3TI PROGETTI ITALIA- INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A.(Italia)
  5. EGIS RAIL SA (Franța)

Două dintre cele 5 firme participante, respectiv SC EGIS RAIL SA și Asocierea Explan SRL (România) – DR. SAUER and PARTENERS (UK) au fost declarate inacceptabile de către comisia de evaluare și totodată respinse, din cauza neîndeplinirii cerințele de calificare solicitate în documentația de atribuire.

Dezvoltarea socio-economică a zonei metropolitane Cluj – Napoca (ZMC) și problemele de trafic generate de aceasta, orientarea clară a administrației locale spre mobilitatea urbană durabilă și tipologia rețelelor de mobilitate au necesitat studierea posibilității implementării unui sistem de transport rapid metropolitan, constând din:

1. transport feroviar pe infrastructura existentă-Tren Metropolitan;

2. construcția unei linii de metrou pe principala axă vest-est a zonei metropolitane (Gilău – Florești sud – Mănăștur – centru – Mărăști)

1. Tren Metropolitan

Pe infrastructura actuală, se propune implementarea unui sistem de transport rapid – tren metropolitan care va acoperi întregul coridor feroviar cuprins între halta Nădășel și stația Bonțida, pe o lungime de aprximativ 43 km.

Se vor păstra punctele de oprire actuale și vor fi propuse adăugarea unor noi puncte de oprire în zonele:

– Baciu, Tetarom I (str. Taietura Turcului), pod IRA (str. Aurel Vlaicu)

– relocarea punctului de oprire Cluj-Napoca Est mai aproape de aeroport.

Se vor analiza, pentru fiecare punct de oprire, facilitățile disponibile pentru călători: bănci, zone de așteptare protejate de intemperii, coșuri de gunoi, toalete, puncte de procurare de bilete (automate / case) etc. Pentru fiecare punct de oprire se va analiza disponibilitatea parcărilor de mici dimensiuni (Park & Ride).

2. Metrou

Noul coridor magistral de transport rapid (metrou) pe axa vest-centru-est va urmări să deservească următoarele puncte principale de interes:

în prima etapă: centrul zonei de sud a comunei Florești, viitorul spital regional de urgență, centrul comercial Vivo, cartierul Mănăștur, centrul orașului Cluj-Napoca și zona de est a orașului (respectiv zona Aurel Vlaicu /Pod IRA),

în a doua etapă: centrul zonei de sud a comunei Florești și comuna Gilău.

Pe noua linie de metrou sunt propuse 15 stații pe o lungime de aproximativ 16 km, deci o interstație medie de 1035 m.

  • Având în vedere importanța comunei Gilău în zona metropolitană, va fi studiată cu prioritate asigurarea de legături de autobuz între Gilău și capetele ambelor sisteme de transport rapid (la Florești pentru metrou, respectiv la Nădășel – via A3 – pentru trenul metropolitan). Astfel, se va studia cu prioritate introducerea liniilor de autobuz care să alimenteze stațiile din rețeaua rapidă metropolitană.

Astfel, în vederea realizării obiectivului descris anterior, ofertantul castigator trebuie sa întocmească conform cerințelor caietului de sarcini, următoarele studii :

METROU

LivrabilLivrare programată (calculată de la data ordinului de începere al lucrărilor)
Studiu de Pre-FezabilitateFinele Lunii 5
PUZFinele Lunii 16
Studiul de FezabilitateFinele Lunii 26

TREN

LivrabilLivrare programată (calculată de la data ordinului de începere al lucrărilor)
PUZsfârșitul lunii 12
Studiu de fezabilitate final (inclusiv acordul de mediu, documentația pentru exproprierea terenurilor si alte reglementari)sfârșitul lunii 14

METROU+TREN

LivrabilLivrare programată (calculată de la data ordinului de începere al lucrărilor)
Studiu preliminar privind rețeaua de perspectivăsfârșitul lunii 20sfârșitul lunii 23
Caiet de sarcinila sfârșitul lunii 24

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.