Ședința extraordinară a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca – 22 iulie 2020, ora 15 – ONLINE

Social
Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 22 iulie 2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2020. Proiect din iniațiativa primarului.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Cluj Innovation Park S.A. Proiect din iniațiativa primarului.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. Proiect din iniațiativa primarului.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 676/2019 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

Proiect din iniațiativa primarului.Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Câmpul Pâinii (tronsonul 1 și 2) și strada Fabricii (tronsonul 2 și 3), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului.Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Constantin Brâncuși, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului.Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Profesor Nicolae Mărgineanu (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului.Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Haller Karoly, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului.Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Valea Seacă, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect din iniațiativa primarului.Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Constantin Brâncoveanu (tronsonul 2, 3 și 4), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului.Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului Calea Moților și Calea Mănăștur, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului.Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Scorțarilor, Bl. C2-C8. Proiect din iniațiativa primarului.Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Parc Ion Luca Caragiale. Proiect din iniațiativa primarului.Proiect de hotărâre privind includerea în Contractul de închiriere nr. 1759/6.10.1999, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 58, a doamnei dr. Panc Mihaela, în locul doamnei doctor Bechet Sorina – cabinet medical de medicină de familie. Proiect din iniațiativa primarului.Proiect de hotărâre privind darea în administrare în favoarea C.N.A.I.R S.A., prin D.R.D.P. Cluj, a imobilului-teren în suprafață de 16556 mp., tronson de drum din D.N. 1F, km. 4+900-km. 6+050, parte din imobilul identificat cu nr. cad. 288283, înscris în C.F. nr. 288283 Cluj-Napoca, Calea Baciului.

Proiect din iniațiativa primarului.Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local și darea în administrare, în favoarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126. Proiect din iniațiativa primarului.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire locuință unifamilială P+E+R, amenajări exterioare, str. Crișului nr. 10A; beneficiari: Ostaș Denisa-Zoe și Ostaș Daniel. Proiect din iniațiativa primarului.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă, cu două unități locative, str. Mureșului nr. 19; beneficiar: Meseșan Călin. Proiect din iniațiativa primarului.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință familială, cu două unități locative, P+E+M, str. Mateiu Caragiale nr. 13; beneficiar: Matyas Dan-Florin. Proiect din iniațiativa primarului.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, P+M, str. Căpitan Grigore Ignat nr. 11; beneficiari: Tolan Nicolae și Tolan Doina. Proiect din iniațiativa primarului.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Reamenajare și etajare imobil în vederea realizării a două unități locative cu cabinet de medicină de specialitate, str. Heltai Gaspar nr. 43; beneficiar: El-Astal Mohamed. Proiect din iniațiativa primarului.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere hală depozitare, parter, b-dul Muncii nr. 18; beneficiară: MAKABI S.R.L.

Proiect din iniațiativa primarului.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului)”. Proiect din iniațiativa primarului.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2020. Proiect din iniațiativa primarului.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2020, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională, sesiunea iunie 2020 și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora. Proiect din iniațiativa primarului.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 39.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2020, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, precum și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora. Proiect din iniațiativa primarului.Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din iniațiativa primarului.Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Pop Marta, înregistrată sub nr. 308688/3 din 30.06.2020.

Raport privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul I al anului 2020.DiverseOrdinea de zi suplimentarăpropusă pentru ședința extraordinară din data de 22.07.202030a – Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la acordul de asociere încheiat între U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca și unitățile administrativ-teritoriale Gilău, Florești și Apahida, în vederea realizării în parteneriat a studiului de fezabilitate, a P.U.Z.-ului și a documentației tehnice necesare pentru emiterea autorizației de construire, pentru obiectivul de investiții „Drum Trans-Regio Gilău-Apahida (TR Feleac, indicativ ET 35, cod proiect RTR 098 RTR 099)”. Proiect din inițiativa primarului.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.