Ședința ordinară a Consiliului Local – joi, 21 noiembrie 2019, ora 12

Social
 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sinaia f.n. Proiect din inițiativa primarului.
 2. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Octavian Petrovici (tronsonul 2) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 3. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului bulevardul 1 Decembrie 1918 (tronsonul 2) și a imobilului situat în strada Arinilor nr. 9, aferent Liceului cu Program Sportiv, din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
 4. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Maramureșului nr. 151, aferent Școlii Gimnaziale Nicolae Iorga, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 5. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în strada Cojocnei nr. 93-99 din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 6. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Moldoveanu nr. 1, aferent Școlii Gimnaziale Liviu Rebreanu, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 7. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Locomotivei din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 8. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului Calea Dorobanților din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 9. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Constantin Brâncoveanu (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile-teren situate în zona Canalul Morii Sud și în zona Canalul Morii Nord. Proiect din inițiativa primarului.
 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Primăverii nr. 20. Proiect din inițiativa primarului.
 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n. Proiect din inițiativa primarului.
 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Privighetorii din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 26, aferent Cimitirului Central. Proiect din inițiativa primarului.
 15. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 17-19. Proiect din inițiativa primarului.
 16. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bisericii Ortodoxe nr. 53/A. Proiect din inițiativa primarului.
 17. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru alipirea a două imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb. Proiect din inițiativa primarului.
 18. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora (Cimitir Mănăștur). Proiect din inițiativa primarului.
 19. Proiect de hotărâre privind extinderea suprafeței atribuite prin Contractul de comodat nr. 57490/2011, cu suprafața de 12,42 mp., parte din apartamentul nr. 2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 13-15. Proiect din inițiativa primarului.
 20. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului Drumul Sfântul Ioan și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 7 mp., identificat cu nr. cadastral 335598, înscris în C.F. nr. 335598 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Edgar Quinet f.n. Proiect din inițiativa primarului.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 180 mp., identificat cu nr. cadastral 332248, înscris în C.F. nr. 332248 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oașului nr. 336. Proiect din inițiativa primarului.
 23. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 4B, parter, ap. 3, domnului Buza Valeriu și a familiei acestuia. Proiect din inițiativa primarului.
 24. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 4B, parter, ap. 5, doamnei Șerdean-Băldean Irina și a familiei acesteia. Proiect din inițiativa primarului.
 25. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 4B, etaj 3, ap. 18, în favoarea domnului Pop Rareș-Nelu și a familiei acestuia. Proiect din inițiativa primarului.
 26. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Blajului nr. 64, sc. 2, parter, ap. 1, în favoarea domnului Boroș Liviu și a familiei acestuia. Proiect din inițiativa primarului.
 27. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Blajului nr. 63, sc. 3, etaj 3, ap. 9, în favoarea doamnei Laco Carmen și a familiei acesteia. Proiect din inițiativa primarului.
 28. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Blajului nr. 63, sc. 2, etaj 1, ap. 4, în favoarea doamnei Kallo Maria și a familiei acesteia. Proiect din inițiativa primarului.
 29. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Timișului nr. 75, sc. 1, et. 2, ap. 8, în favoarea doamnei Fulop Rozalia și a familiei acesteia. Proiect din inițiativa primarului.
 30. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 104545 din data de 2.04.2012, încheiat cu S.C. Panemar Morărit și Panificație S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 48, ap. 2B. Proiect din inițiativa primarului.
 31. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158231 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. Tod Prodcom Impex S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 96, ap. 5. Proiect din inițiativa primarului.
 32. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 105321 din data de 14.03.2016, încheiat cu domnul europarlamentar Buda Daniel, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 1, ap. 5. Proiect din inițiativa primarului.
 33. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 104615 din data de 2.04.2012, încheiat cu S.C. Super Favorit Comimpex S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Samuel Brassai nr. 3, ap. 5. Proiect din inițiativa primarului.
 34. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158233 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. Group M Impex S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 1, ap. 10. Proiect din inițiativa primarului.
 35. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 38, ap. 2A, în favoarea domnului Martonos Janos. Proiect din inițiativa primarului.
 36. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 190/2019, pronunțată de către Curtea de Apel Cluj, în Dosar nr. 1912/117/2016. Proiect din inițiativa primarului.
 37. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 949/2017, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018, 389/2019, 460/2019, 510/2019, 563/2019 și 707/2019 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe). Proiect din inițiativa primarului.
 38. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuinţelor de necesitate al municipiului Cluj-Napoca), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018, 114/2019 și 363/2019. Proiect din inițiativa primarului.
 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Reabilitare și extindere skatepark Rozelor, str. Plopilor; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Amenajare platformă depozitare, Calea Baciului nr. 2-4; beneficiară: Remat Brașov S.A. Proiect din inițiativa primarului.
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială Sp+P+E, str. Oașului nr. 369C; beneficiari: Mureșan Ilie și Mureșan Daniela-Traiana. Proiect din inițiativa primarului.
 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Doinei nr. 45E; beneficiar: Prișcorniță Marinel-Cătălin. Proiect din inițiativa primarului.
 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință familială (cu două unități locative) P+E+R, str. Vântului nr. 37; beneficiari: Balla Attila, Balla Elida, Iakab Bela, Szabo Tamas-Oscar și Gylai-Korpos Ágnes. Proiect din inițiativa primarului.
 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt 2S+P+4E+R, str. Someșului nr. 28; beneficiară: S.C. TNK Invest S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.
 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt S+P+2E+R, str. Clinicilor nr. 29; beneficiar: Bogos Dan. Proiect din inițiativa primarului.
 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. și a P.U.D. – Centru de agrement S+P+E+R, Colonia Făget nr. 12 prov.; beneficiar: Huszak Ioan Paul. Proiect din inițiativa primarului.
 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – restructurare unitate industrială, Calea Dezmirului – Sud; beneficiare: S.C. Rematinvest S.R.L., S.C. Opentrans S.R.L., Societatea de distribuție a energiei electrice Transilvania S.A., S.C. Filiala de întreținere și servicii energetice Electrica Serv S.A. Proiect din inițiativa primarului.
 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – parcelare și construire locuințe unifamiliale, str. Soporului nr. 31; beneficiar: Mureșan Ovidiu Daniel. Proiect din inițiativa primarului.
 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare – strada Făgetului – latura estică; beneficiari: Hodrea Teodor, Hodrea Gabriela-Silvia, Cotoc Decebal Victor, Ben Selma Ridha, Mureșan Iuliu Paul și Mureșan Oana. Proiect din inițiativa primarului.
 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 28.11.2019, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 29.11.2019, ora 14 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.
 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Consolidare și refacere tronson drum pe strada Borhanciului în municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.
 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizare și activare Parcul Feroviarilor”. Proiect din inițiativa primarului.
 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și extinderea Skatepark Rozelor din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.
 54. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 95/2019 (aplicarea la Programul de finanțare privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ, derulat de Administrația Fondului de Mediu, cu proiectul „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin montarea unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Cluj-Napoca”) și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului. Proiect din inițiativa primarului.
 55. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1076/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Pitești nr. 5). Proiect din inițiativa primarului.
 56. Proiect de hotărâre privind cofinanțarea de la bugetul local a subproiectului „Construcția unui complex sportiv în Parcul Central din orașul Ungheni”, parte a proiectului Reabilitarea Parcului Central, etapa IV, din orașul Ungheni, raionul Ungheni, Republica Moldova. Proiect din inițiativa primarului.
 57. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 de lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.
 58. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 472/2019 (alocarea sumei de 1.200.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Niculae Stăncioiu). Proiect din inițiativa primarului.
 59. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „Opțiuni avansate de cogenerare pentru reintegrarea activelor locale”, cod proiect DTP 353 și acronim AGORA, finanțat prin Programul Transnațional Dunărea și a cheltuielilor legate de acesta, precum și a acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului. Proiect din inițiativa primarului.
 60. Informare privind organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Baschet, a meciului de baschet România-Spania, contând pentru preliminariile Eurobasket 2021.
 61. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Berar Andrei Sorin, înregistrată sub nr. 573294/43 din 6.11.2019.
 62. Informare privind completarea Anexei nr. 9 – Glosar de termeni, din Regulamentul Local de Urbanism, cu definiția termenului „parazitar”.

Ordinea de zi suplimentară propusă pentru ședința ordinară din data de 21.11.2019:

63 a – Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei provizorii de priorități pentru anul 2020 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, a termenului de depunere a contestațiilor și a componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor. Proiect din inițiativa primarului.

63 b – Proiect de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de troleibuze – Etapa I – Faza I” și „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de troleibuze – Etapa I – Faza II”. Proiect din inițiativa primarului.

63 c – Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 3. Proiect din inițiativa primarului.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.