Ședința ordinară a Consiliului Local – joi, 20 august 2020, ora 15.00 – ONLINE

Social

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 20 august 2020

 1. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de utilitate publică locală și darea în administrare, în favoarea Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 20. Proiect din inițiativa primarului.
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 150/2013 (criteriile de punctare pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale şi repartizarea acestora în regim de închiriere, începând cu anul 2014, formularele de înscriere pe lista de priorităţi la locuinţe sociale, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei şi locului de depunere a dosarelor, precum şi modul de comunicare a acestor informaţii către solicitanţi), precum și a Anexelor 1, 2 și 3, modificată prin Hotărârea nr. 434/2015. Proiect din inițiativa primarului.
 3. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuințelor de necesitate), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018, 114/2019, 363/2019, 821/2019 și 864/2019. Proiect din inițiativa primarului.
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului Contractului de închiriere nr. 402717 din 6.08.2019, încheiat cu domnul Lakatos Iosif. Proiect din inițiativa primarului.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unei suprafețe de 15 mp., situată la parterul corpului de clădire A1, din incinta Colegiului Național „George Coșbuc”. Proiect din inițiativa primarului.
 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea, fără plată, a dreptului de proprietate asupra imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Meteor nr. 6-8, în favoarea Parohiei Ortodoxe „Pogorârea Sfântului Duh”. Proiect din inițiativa primarului.
 7. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Mirăslău (tronsonul 1), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 8. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 2 din blocul 1D. Proiect din inițiativa primarului.
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 383/2015 (trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Locomotivei nr. 1, ap. 1 și darea acestuia, în folosință gratuită, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj). Proiect din inițiativa primarului.
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 118/2020 (aprobarea solicitării avizului conform al ministrului educației și cercetării, în vederea schimbării destinației imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 18). Proiect din inițiativa primarului.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. parcelare și dezvoltare zonă cu funcțiuni mixte – B-dul Muncii nr. 191-195; beneficiară: Bercan Ramona Cristina. Proiect din inițiativa primarului.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană – str. Gării nr. 21; beneficiară: S.C. Liberty Technology Park S.A. Proiect din inițiativa primarului.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – Construire locuință unifamilială, Colonia Borhanci nr. 80 B prov.; beneficiari: Erdelyi Szilard-Miklos și Erdelyi Andreea. Proiect din inițiativa primarului.
 14. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare și reabilitare imobile existente, eliminare corpuri parazitare – Piața Unirii nr. 1 și nr. 2” din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”. Proiect din inițiativa primarului.
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 și 5 și completarea Hotărârii nr. 97/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”). Proiect din inițiativa primarului.
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 61/2013, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 351/2013 și Hotărârea nr. 300/2014. Proiect din inițiativa primarului.
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 76/2010 (aprobarea taxelor care vizează concesiunile și serviciile funerare ce urmează a fi încasate în cadrul Serviciului Administrare cimitire domeniul public). Proiect din inițiativa primarului.
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 633/2019, cu modificările ulterioare, a Anexei Hotărârii nr. 393/2019, cu modificările ulterioare și a Anexei 2 la Hotărârea nr. 642/2016, cu modificările și completările ulterioare și încetarea parțială a prevederilor Hotărârii nr. 309/2015, cu modificările și completările ulterioare. Proiect din inițiativa primarului.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local rutier, pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat de pe raza municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației „Clusterul de educație C-EDU” și aprobarea actului constitutiv și a statutului asociației. Proiect din inițiativa primarului.
 22. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2021, a Hotărârii nr. 933/2019 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 13/2, 14A, 14B, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 21-23). Proiect din inițiativa primarului.
 23. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.
 24. Diverse.

Ordinea de zi suplimentară

propusă pentru ședința ordinară din data de 20.08.2020

24a – Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 338711, înscris în C.F. nr. 338711 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

24b – Proiect de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea tramvaie – Etapa I – Faza I”, „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de tramvaie – Etapa I – Faza II” și „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de tramvaie – Etapa I – Faza III”. Proiect din inițiativa primarului.

24c – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020. Proiect din inițiativa primarului.

24d – Proiect de hotărâre privind darea în administrare, în favoarea Liceului cu Program Sportiv, a unei părți din imobilul cu nr. cadastral 313981-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 2/II. Proiect din inițiativa primarului.

24e – Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca” – semaforizare 15 treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 2532/3.07.2020. Proiect din inițiativa primarului.

24f – Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj, pentru anul 2020. Proiect din inițiativa primarului.

24g – Proiect de hotărâre privind deschiderea unui punct de lucru în incinta Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Cluj (C.M.I.D. Cluj) și completarea domeniului de activitate al Regiei Autonome a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca, aferent punctului de lucru. Proiect din inițiativa primarului.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.