Ședința ordinară a Consiliului Local – luni, 23 martie 2020, ora 13.00

Social

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 23 martie 2020:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Termoficare Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.
 3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Carierei și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 293/2016 (privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 105, identificat prin nr. cad. 319572). Proiect din inițiativa primarului.
 5. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 110654 din 28.03.2014, având ca obiect locuința A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6, apartamentul 32, încheiat cu doamna Pălimariu Oana Laura. Proiect din inițiativa primarului.
 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a contractelor având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10. Proiect din inițiativa primarului.
 7. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, Parcul „Ion Luca Caragiale”. Proiect din inițiativa primarului.
 8. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Brăduțului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 9. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Aleea Peana din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în Aleea Peana nr. 16, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Tache Ionescu (tronsonul 1, 2 și 3) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Aleea Rășinari din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 13. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a terenului în suprafață de 1061 mp., cu nr. cadastral 337517, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42, în vederea executării unei hotărâri judecătorești. Proiect din inițiativa primarului.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Reabilitare bază sportivă și amenajare parc, Zona La Terenuri, Cartier Mănăștur din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale pentru anul 2020, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii. Proiect din inițiativa primarului.
 16. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren în suprafață de 480 de m.p., identificat cu nr. topo 12850/5/1/3/13, 12850/6/1/3/13, 12850/7/1/3/13 și 12850/8/1/3/13 înscrise în C.F. nr. 283562 Cluj-Napoca, cu destinația de drum, aferent străzii Nichita Stănescu (tronson 1), în ampriza existentă. Proiect din inițiativa primarului.
 17. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren în suprafață de 467 m.p., identificat cu nr. topo 12850/5/1/3/2, 12850/6/1/3/2, 12850/7/1/3/2 și 12850/8/1/3/2 înscrise în C.F. nr. 283503 Cluj-Napoca, cu destinația de drum, aferent străzii G.V. Bibescu (tronson 1), în ampriza existentă. Proiect din inițiativa primarului.
 18. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor-terenuri în suprafață totală de 401 m.p., identificate cu nr. topo 12850/5/1/3/16, 12850/6/1/3/16, 12850/7/1/3/16 și 12850/8/1/3/6 înscrise în C.F. nr. 283566 Cluj-Napoca și nr. topo 12850/5/1/3/17, 12850/6/1/3/17, 12850/7/1/3/17, 12850/8/1/3/17, înscrise în C.F. nr. 316060 Cluj-Napoca, cu destinația de drum, aferente străzii Vasile Stoica (tronson 1), în ampriza existentă. Proiect din inițiativa primarului.
 19. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 1732 din data de 23.03.2000, încheiat cu Parohia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică Mănăștur II, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Mănăștur nr. 9, ap. 15. Proiect din inițiativa primarului.
 20. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 2030 din data de 26.04.2000, încheiat cu Fundația Prison Fellowship România, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sobarilor nr. 29. Proiect din inițiativa primarului.
 21. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în strada Alexandru Vlahuță nr. 44-48 din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 22. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței civile nr. 1166/2019, pronunțată de către Judecătoria Cluj-Napoca, în Dosar nr. 24888/211/2018, definitivă. Proiect din inițiativa primarului.
 23. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor-terenuri adiacente străzii Regina Maria, identificate cu nr. cad. 335246 înscris în C.F. nr. 335246 Cluj-Napoca, nr. cad. 335939 înscris în C.F. nr. 335939 Cluj-Napoca, nr. cad. 335415 înscris în C.F. nr. 335415 Cluj-Napoca, nr. cad. 335795 înscris în C.F. nr. 335795 Cluj-Napoca și a imobilului-teren adiacent străzii Romul Ladea, identificat cu nr. cad. 311837 înscris în C.F. nr. 311837 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Câmpului nr. 119; beneficiară: S.C. Dennver Comimpex S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Nichita Stănescu nr. 25; beneficiari: Perde Aron și Perde Lucica. Proiect din inițiativa primarului.
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială Sp+P+M, str. Bujorului nr. 8; beneficiari: Iuhoș Elisabeta și Iuhoș Martin. Proiect din inițiativa primarului.
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială P+M, str. Uliului nr. 121; beneficiar: Moraru Gheorghe Ștefan. Proiect din inițiativa primarului.
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Etajare și modificări corp C1 în vederea realizării unei locuințe semicolective cu două unități locative S+P+E+R – str. Henri Barbusse nr. 13; beneficiari: Feșnic Teodor și Feșnic Floarea. Proiect din inițiativa primarului.
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire clădire pentru depozitare produse finite și spații pentru birouri, str. Tractoriștilor nr. 2; beneficiară: S.C. Revismed S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+E+M, str. Hațeg nr. 22; beneficiară: S.C. Nova Confort S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+M, str. Laterală nr. 6A; beneficiari: Marc Viorel și Marc Ana. Proiect din inițiativa primarului.
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt S+D+P+E+2R, Calea Turzii nr. 72; beneficiară: S.C. Gela Com S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană – str. Năvodari nr. 2; beneficiare: S.C. TIVTIM IMOBILIARE S.R.L. și S.C. TIV CONSTRUCT S.R.L.
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană, str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11; beneficiară: S.C. NORD CONFOREST INVEST S.R.L.
 35. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A. din data de 30.03.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 31.03.2020, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.
 36. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A., din data de 7.04.2020, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 8.04.2020, ora 11 (a doua convocare) și în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A., din data de 7.04.2020, ora 11:30 (prima convocare) și, respectiv, 8.04.2020, ora 11:30 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.
 37. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 440/2019 astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 987/2019 privind aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
 38. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la Acordul de asociere aprobat prin Hotărârea nr. 1099/2018. Proiect din inițiativa primarului.
 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Liceul Onisifor Ghibu – clasele V-VIII”. Proiect din inițiativa primarului.
 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Școala Gimnazială Nicolae Iorga”. Proiect din inițiativa primarului.
 41. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de câte 1000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.
 42. Proiect de hotărâre privind acordarea unei diplome și a unui premiu în valoare netă de 2000 lei, de la bugetul local, pe anul 2020, persoanelor care împlinesc vârsta de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
 43. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1000 lei, din bugetul local pe anul 2020, pentru 100 de cupluri clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.
 44. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.215.615 lei din bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare. Proiect din inițiativa primarului.
 45. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 130.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Fundația ”Familia Sfântă” – Policlinica fără plată, în vederea realizării proiectului ,,Cheltuieli de întreținere și funcționare Fundația Familia Sfântă”.Proiect din inițiativa primarului.
 46. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Asociația Alianța Română de Prevenție a Suicidului, în vederea realizării proiectului ”La un apel distanță de speranță!”.Proiect din inițiativa primarului.
 47. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 55.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Fundația Părinți din România, în vederea realizării proiectului ”PEDITEL 1791 – Sfat medical pediatric prin telefon, gratuit, nonstop. Telemedicina salvează vieți”.Proiect din inițiativa primarului.
 48. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Asociația ”Sfântul Nectarie” Cluj – Centrul de Îngrijiri Paleative ”Sfântul Nectarie” Cluj, în vederea realizării proiectului ”Numai împreună putem alina suferința”. Proiect din inițiativa primarului.
 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Direcției Generale Poliția locală a municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2020.Proiect din inițiativa primarului.
 50. Informare privind modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate în perioada 4 iulie-24 decembrie 2019.
 51. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Pop Vasile, înregistrată sub nr. 87457/3 din 14.02.2020.
 52. Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea în parte a Hotărârii nr. 929/19.12.2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Victor Babeș nr. 19.
 53. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de către Gânj Emilian și Gânj Alexandra, înregistrată sub nr. 147273 din 9.03.2020.
 54. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de către Rotar Florica Monica, înregistrată sub nr. 157561 din 12.03.2020.
 55. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de doamna Melania-Maria Moldovanu, sub nr. 146448 din 9.03.2020.
 56. Diverse.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.