Ședința extraordinară a Consiliului Local – joi, 18 iunie 2020, ora 15 – ONLINE

Social

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare

a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 18 iunie 2020

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei Mihaela Rodica Suciu, consilier local ales pe lista de candidați ai P.N.L. şi declararea ca vacant a locului deținut de aceasta, în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din iniațiativa primarului.
 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ionel Brie, din partea P.N.L., în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din iniațiativa primarului.
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017, 442/2019, 905/2019, 32/2020 și 265/2020. Proiect din iniațiativa primarului.
 4. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Theodor Capidan nr. 17, identificat prin nr. cad. 316510, înscris în C.F. nr. 316510 Cluj-Napoca. Proiect din iniațiativa primarului.
 5. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158231 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. TOD PRODCOM IMPEX S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 96, ap. 5. Proiect din iniațiativa primarului.
 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158233 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. GROUP M IMPEX S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 1, ap. 10. Proiect din iniațiativa primarului.
 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 104545 din data de 2.04.2012, încheiat cu S.C. PANEMAR MORĂRIT ȘI PANIFICAȚIE S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 48, ap. 2 B.
 8. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158227 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. SONMARE S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 7, parter din ap. 9. Proiect din iniațiativa primarului.
 9. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 104615 din data de 2.04.2012, încheiat cu S.C. SUPER FAVORIT COMIMPEX S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Samuel Brassai nr. 3, ap. 5. Proiect din iniațiativa primarului.
 10. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de asociere nr. 93 din data de 20.04.2000, încheiat cu S.C. ART IMPEX S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, parte din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 3. Proiect din iniațiativa primarului.
 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 217747 din data de 11.08.2011, încheiat cu S.C. US FOOD NETWORK S.A., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, parte din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 1. Proiect din iniațiativa primarului.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+M, str. Arieșului nr. 85. Proiect din iniațiativa primarului.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt S+P+5E+R (locuințe colective și parter cu funcțiuni de comerț-servicii), str. Fabricii nr. 57A-59. Proiect din iniațiativa primarului.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de restructurare – Calea Dorobanților-Str. Ep. Nicolae Ivan. Proiect din iniațiativa primarului.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. parcelare și dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări – str. Valea Seacă. Proiect din iniațiativa primarului.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de restructurare platforma Tehnofrig – dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări, str. Fabricii de chibrituri nr. 5-11-str. Maramureșului nr. 36 și nr. 48-str. Jean Jaures f.n. Proiect din iniațiativa primarului.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – Instituire subzonă de instituții și servicii de interes public zona B-dului Nicolae Titulescu-Aleea Slănic. Proiect din iniațiativa primarului.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – Instituire subzonă de activități economice cu caracter terțiar în zonă cu caracter rezidențial str. Sarmisegetuza nr. 11-13. Proiect din iniațiativa primarului.
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1238/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 6184/117/2016, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 4230/2018 a Curții de Apel Cluj. Proiect din iniațiativa primarului.
 20. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2571/2016 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 3592/117/2015, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 205/2017 a Curții de Apel Cluj. Proiect din iniațiativa primarului.
 21. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 628/2019 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 8308/117/2017. Proiect din iniațiativa primarului.
 22. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2021 a Hotărârii nr. 683/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 21). Proiect din iniațiativa primarului.
 23. Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, serviciu aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din iniațiativa primarului.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind închirierea locurilor de parcare, garaje și copertine aflate în administrarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor. Proiect din iniațiativa primarului.
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor cu domiciliul sau reședința pe raza municipiului Cluj-Napoca. Proiect din iniațiativa primarului.
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă. Proiect din iniațiativa primarului și al consilierului local Oláh Emese, viceprimar.
 27. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Pîrvu Radu Corneliu și Pîrvu Florentina Claudia, înregistrată sub nr. 211364/1 din 27.04.2020.
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020. Proiect din iniațiativa primarului.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.